ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 92        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1103100887457

รหัสนักเรียน

11829

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงนฤมล พลชัยยา

Name Lastname

Miss Narumon Phonchiya

วัน เดือน ปีเกิด

25/08/2548

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

nchux0927@gmail.com

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

52  กก.

ส่วนสูง

152  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0910594703


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

73060694885

ที่อยู่

25/93 หมู่6 ต.กระทุ่มล้ม  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

73060694885

ที่อยู่

145 หมู่6  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0818400737


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง 12 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000054153

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาวา พลชัยยา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

50000

เบอร์โทรศัพท์

0820029653


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440700110446

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จอมศรี พลชัยยา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

50000

เบอร์โทรศัพท์

0818400737


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440700110446

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จอมศรี พลชัยยา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

50000

เบอร์โทรศัพท์

0818400737


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงนฤมล พลชัยยา

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............