ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 85        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165307

รหัสนักเรียน

11822

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นางสาวกัญญพัชร พลที

Name Lastname

Miss Kanyapat Pholtee

วัน เดือน ปีเกิด

05/03/2564

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

Kanyapatpholtee@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ไม่มี

น้ำหนัก

53  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0648360215


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100167490

ที่อยู่

95/14 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100167490

ที่อยู่

95/14 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0956694260


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 8 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000262449

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ปฏิภาณ พลที

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ทำนา

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

ไม่มี


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000050816

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กาวาง เราะไทยสงค์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0956694260


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000262449

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ปฏิภาณ พลที

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ทำนา

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

ไม่สี


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวกัญญพัชร พลที

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............