ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 79        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166036

รหัสนักเรียน

11815

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นายศักดิ์นาวา จันทะบูรณ์

Name Lastname

Mr Saknawa Janthaboon

วัน เดือน ปีเกิด

06/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

saknawajantaboon@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

38  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0630409806


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

13

ที่อยู่

13 หมู่ 2 บ้านหนองมุม   ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

13

ที่อยู่

13 หมู่ 2 บ้านหนองมุม   ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0895748857


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 5 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300184396

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายถวัลย์ จันทะบูรณ์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0895748857


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000184278

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางวิไล จันทะบูรณ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0834159054


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300184396

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายถวัลย์ จันทะบูรณ์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0895748857


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายศักดิ์นาวา จันทะบูรณ์

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............