ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 76        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000169582

รหัสนักเรียน

11811

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นายบวร คำคูเมือง

Name Lastname

Mr Bowon khamkhumueana

วัน เดือน ปีเกิด

09/07/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

KhamKhianzaa2518@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อีสาน

น้ำหนัก

82  กก.

ส่วนสูง

177  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0807755722


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100023200

ที่อยู่

151 หมู่ที่4 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100023200

ที่อยู่

151 หมู่ที่4 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา ตา ยาย พี่

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0878394239


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000055117

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บุญหนา คำคูเมือง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

4000

เบอร์โทรศัพท์

0624617350


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000199259

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

คำเขียน เลขนอก

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

6000

เบอร์โทรศัพท์

0878394239


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000199259

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

คำเขียน เลขนอก

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

6000

เบอร์โทรศัพท์

0878394239


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายบวร คำคูเมือง

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............