ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 75        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000161948

รหัสนักเรียน

11810

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นายนิติภูมิ เจริญภู

Name Lastname

Mr Nitipoom Charoenpoo

วัน เดือน ปีเกิด

08/02/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

nitipoom8nc@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

40  กก.

ส่วนสูง

168  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0927100409


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100023668

ที่อยู่

8หมู่2 บ้านโนนบุญมี  สมสนุก  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100023668

ที่อยู่

8หมู่2 บ้านโนนบุญมี  สมสนุก  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0982340559


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 14 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  2 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000183263

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายวิชา เจริญภู

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ลูกจ้างประจำ

รายได้

30790

เบอร์โทรศัพท์

0982340559


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000112773

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสองคร เจริญภู

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

แม่บ้าน

รายได้

0

เบอร์โทรศัพท์

0986505117


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000183263

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายวิชา เจริญภู

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ลูกจ้างประจำ

รายได้

30790

เบอร์โทรศัพท์

0982340559


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายนิติภูมิ เจริญภู

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............