ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 72        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168080

รหัสนักเรียน

11807

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

เด็กชายเทพประทาน นิกรเทศ

Name Lastname

Master Teppratan Nikornthes

วัน เดือน ปีเกิด

28/02/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

supernexnew@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ลาว

น้ำหนัก

57  กก.

ส่วนสูง

168  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0650879939


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100111460

ที่อยู่

12 หมูที่2 ต.โนนศิลา ถนนไชยยางกูร  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100111460

ที่อยู่

12 หมูที่2 ต.โนนศิลา ถนนไชยยางกูร  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  แม่ พ่อ น้อง ข้าพเจ้า

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0862223466


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000196781

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทนงศักดิ์ นิกรเทศ

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ขับรถพ่วงรับจ้าง

รายได้

50,000

เบอร์โทรศัพท์

0862223466


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000196781

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ขันทอง พรมมณีวงศ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

แม่บ้าน

รายได้

ไม่ทราบ

เบอร์โทรศัพท์

0843684487


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000196781

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทนงศักดิ์ นิกรเทศ

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

ขับรถพ่วงรับจ้าง

รายได้

50,000

เบอร์โทรศัพท์

0862223466


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายเทพประทาน นิกรเทศ

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............