ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 56        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301404865

รหัสนักเรียน

11791

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นางสาวปนัดดา พลภักดี

Name Lastname

Miss Panatda Phonphakdee

วัน เดือน ปีเกิด

07/03/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0986437167


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030371158

ที่อยู่

124/7 บ้านนาล้อม  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030371158

ที่อยู่

124/7 บ้านนาล้อม  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดส

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0810529478


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 20 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300114177

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สามารถ พลภักดี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0984248867


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300244666

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กาญจนา วิชาสวัสดิ์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0810529478


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300114177

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สามารถ พลภักดี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0984248867


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวปนัดดา พลภักดี

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............