ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 49        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000163088

รหัสนักเรียน

11784

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงชลีพร วงษ์หินกอง

Name Lastname

Miss Chaleeporn Wonghinkong

วัน เดือน ปีเกิด

13/04/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

46  กก.

ส่วนสูง

163  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0615128356


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43850017486

ที่อยู่

4หมู่7บ้านท่าสวรรค์  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43850017486

ที่อยู่

4หมู่7บ้านท่าสวรรค์  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0986033096


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 4 กม.   ลูกรัง 5 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000249752

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ถาวร วงษ์หินกอง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0630259725


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430500704679

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมถิ่น บุตนนท์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

4000

เบอร์โทรศัพท์

0986033096


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000249752

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ถาวร วงษ์หินกอง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0630259725


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงชลีพร วงษ์หินกอง

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............