ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 46        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900540616

รหัสนักเรียน

11780

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นางสาวกิ่งไผ่ อุลเว

Name Lastname

Miss Kingpai Ualay

วัน เดือน ปีเกิด

11/07/2548

จังหวัดที่เกิด

หนองคาย

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

47  กก.

ส่วนสูง

154  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0933400986


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100164474

ที่อยู่

82หมู่1   นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100164474

ที่อยู่

82หมู่1   นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0938617630


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 4 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000057128

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บุญตา อุลเว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0652908397


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000218962

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

พิสมัย พรมเขต

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0938617630


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000057128

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บุญตา อุลเว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0652908397


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวกิ่งไผ่ อุลเว

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............