ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 41        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทย์-เตรียมวิศวะ        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165153

รหัสนักเรียน

11775

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นายภูวฤทธิ์ อาระสา

Name Lastname

Mr Powarit Arasa

วัน เดือน ปีเกิด

29/08/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

powaritarasa@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

86  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0623500481


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38050001474

ที่อยู่

153หมู่9  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38050001474

ที่อยู่

153หมู่9  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตา ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0831445961


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  2 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2420900020817

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วิชัย อาระสา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

40000-50000

เบอร์โทรศัพท์

0880307394


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000216447

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สายฝน จอมทิพย์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

40000-50000

เบอร์โทรศัพท์

0831445961


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000216447

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สายฝน จอมทิพย์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

40000-50000

เบอร์โทรศัพท์

0831445961


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายภูวฤทธิ์ อาระสา

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............