ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 37        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165625

รหัสนักเรียน

11770

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นายณัฐิวุฒิ บุญสวา

Name Lastname

Mr Nattiwut Bunsawa

วัน เดือน ปีเกิด

21/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0636247554


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38050008754

ที่อยู่

221/10 บ้านโนนยาง  ปาดคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38050008754

ที่อยู่

221/10 บ้านโนนยาง  ปาดคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0935026036


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  2 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3350100109880

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายประเสริฐ บุญสวา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0935026036


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000183913

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางรำไพร บุญสวา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0935026036


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000183913

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

รำไพร บุญสวา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0935026036


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายณัฐิวุฒิ บุญสวา

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............