ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 352        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000162367

รหัสนักเรียน

12090

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นางสาวสุพรรณษา ทุงจันทร์

Name Lastname

Miss Supansa Thungjan

วัน เดือน ปีเกิด

07/03/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

supansa16nkx@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0830370036


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100124472

ที่อยู่

120 หมู่ 6 บ้านนากั้งพัฒนา  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100124472

ที่อยู่

120 หมู่ 6 บ้านนากั้งพัฒนา  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0876415158


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 9 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3360800222824

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ร.ต.อ. สุริยัน ทุงจันทร์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับราชการ

รายได้

-

เบอร์โทรศัพท์

0951697781


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000051898

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาง ทองพูน ทุงจันทร์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0876415158


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3360800222824

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ร.ต.อ. สุริยัน ทุงจันทร์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับราชการ

รายได้

30000

เบอร์โทรศัพท์

0951697781


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวสุพรรณษา ทุงจันทร์

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............