ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 350        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301402463

รหัสนักเรียน

12088

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นางสาวศิรภัสสร ฮังกาสี

Name Lastname

Miss Sirapathsorn Hangkasee

วัน เดือน ปีเกิด

31/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

sirapathsornhks@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

66  กก.

ส่วนสูง

161  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0648817107


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030174701

ที่อยู่

42 หมู่2 ศรีโสภณ ถนนผดุงศาสตร์  บึงกาฬ  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030174701

ที่อยู่

3 หมู่6 บ.ท่านาคูณ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา/ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0833435449


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300978864

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายกิตติศักดิ์ ฮังกาสี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

รายได้

-

เบอร์โทรศัพท์

0834809265


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000007159

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวนันทยา นาถ้ำทอง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

-

รายได้

-

เบอร์โทรศัพท์

0895693099


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300978864

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายกิตติศักดิ์ ฮังกาสี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

รายได้

-

เบอร์โทรศัพท์

0834809265


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวศิรภัสสร ฮังกาสี

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............