ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 349        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1103703975994

รหัสนักเรียน

12087

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นางสาวศรินธร ลิ้มเลิศ

Name Lastname

Miss Sarinthorn Limlert

วัน เดือน ปีเกิด

25/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

85  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0981431561


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030086887

ที่อยู่

62 หมู่10 บ้านนาเจริญ  หนองเลิง  บึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030086887

ที่อยู่

62 หมู่10 บ้านนาเจริญ  หนองเลิง  บึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0806788349


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 16 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300108703

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายเด่นศัดดิ์ ลิ้มเลิศ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000-20000

เบอร์โทรศัพท์

0806788349


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430300006921

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางจิราภรณ์ ปวงสุข

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000-20000

เบอร์โทรศัพท์

0806788349


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430300006921

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางจิราภรณ์ ปวงสุข

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000-20000

เบอร์โทรศัพท์

0806788349


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวศรินธร ลิ้มเลิศ

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............