ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 348        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000162782

รหัสนักเรียน

12085

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นางสาววณิดา จำเนียรผล

Name Lastname

Miss Wanida Jamnianphon

วัน เดือน ปีเกิด

02/04/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

jamnianphonwanida@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

ภาษาไทย

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0655502423


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100006038

ที่อยู่

บ้านเลขที่79 หมู่3 บ้านโคกก่อง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100006038

ที่อยู่

บ้านเลขที่79 หมู่3 บ้านโคกก่อง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0810586966


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  14 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 14 กม.   ลูกรัง 14 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5470490004773

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย ชะนะ จำเนียรผล

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0810586966


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000030912

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาง เเวว คำพิลา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0810504005


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5470490004773

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย ชะนะ จำเนียรผล

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0810586966


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาววณิดา จำเนียรผล

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............