ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 347        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1419902318627

รหัสนักเรียน

12084

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นางสาวรุจี บุตรนนท์

Name Lastname

Miss Rujee Butnon

วัน เดือน ปีเกิด

01/10/2548

จังหวัดที่เกิด

อุดรธานี

อีเมล

lolitrujee@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

162  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0630014574


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060249300

ที่อยู่

294 หมู่2 บ้านโพธิ์   ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060249300

ที่อยู่

294 หมู่2 บ้านโพธิ์   ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0854563236


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  60 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 20 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  2 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600021107

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

พานิชย์ บุตรนนท์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2410100020847

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุนันทา บุตรนนท์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0854563236


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2410100020847

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุนันทา บุตรนนท์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0854563236


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวรุจี บุตรนนท์

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............