ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 344        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165820

รหัสนักเรียน

12081

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นางสาวพรสุดา ทองแท้

Name Lastname

Miss phonsuda thongtae

วัน เดือน ปีเกิด

29/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

pornsuda2909@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

53  กก.

ส่วนสูง

157  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0610890895


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100009851

ที่อยู่

28 หมู่4 บ้านโนนชัยศรี  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100009851

ที่อยู่

28 หมู่4 บ้านโนนชัยศรี  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0610890895


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3220300619505

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

สถิตย์ ทองแท้

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

14000

เบอร์โทรศัพท์

0656871895


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430200173155

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ณัฐฐา ทองแท้

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0856027616


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430200173155

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ณัฐฐา ทองแท้

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0856027616


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวพรสุดา ทองแท้

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............