ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 340        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301407619

รหัสนักเรียน

12077

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บัณฑิต

Name Lastname

Miss Thanyalak Bandit

วัน เดือน ปีเกิด

06/05/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

44  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0850002370


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

213

ที่อยู่

213 หมู่7 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  บ้านต้อน  รัตนวาปี  หนองคาย  43210

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

213

ที่อยู่

213 หมู่7 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  บ้านต้อน  รัตนวาปี  หนองคาย  43210

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0807507697


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 4 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430301089958

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุภัคสร บัณฑิต

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

รายได้

30,000

เบอร์โทรศัพท์

0819741599


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430300011258

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เนตนภา เข็มศิริ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

รายได้

30,000

เบอร์โทรศัพท์

0807507697


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430301089958

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุภัคสร บัณฑิต

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

รายได้

30,000

เบอร์โทรศัพท์

0819741599


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บัณฑิต

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............