ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 339        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301406302

รหัสนักเรียน

12076

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงธัญชนก ดงราษี

Name Lastname

Miss Thanchanok Dongrasee

วัน เดือน ปีเกิด

07/04/2549

จังหวัดที่เกิด

หนองคาย

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

45  กก.

ส่วนสูง

157  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0613174039


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43160046575

ที่อยู่

139 หมู่6  รัตนวาปี  รัตนวาปี  หนองคาย  43120

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43160046575

ที่อยู่

148 หมู่ 2  ปากคาด  ปากคาด  บึงกา  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตายายแม่

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0646209534


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  4 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  0

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430500787892

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทองโรจน์ ดงราษี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ไม่ทราบ

รายได้

ไม่ทราบ

เบอร์โทรศัพท์

0652483435


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000191363

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นิตยา แก้วสาร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0646209534


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000191363

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นิตยา แก้วสาร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0646209534


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงธัญชนก ดงราษี

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............