ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 337        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165871

รหัสนักเรียน

12074

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นางสาวณัฐณิชา ศิลเขียว

Name Lastname

Miss Natthanicha​ Sinkhiao

วัน เดือน ปีเกิด

02/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

nutthanichasinkeaw@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

53  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0927102305


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100034775

ที่อยู่

82/1บ้านดงบังใต้  หนอง​ยอง​  ปากคาด​  บึงกาฬ​  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100034775

ที่อยู่

82/1บ้านดงบังใต้  หนอง​ยอง​  ปากคาด​  บึงกาฬ​  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา/มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0973533846


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000005237

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เด่นชัย ศิลเขียว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร​กร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0835023236


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

143100001070

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กรรณิการ์​ ผดาวัลย์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0973533846


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000005237

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เด่นชัย ศิลเขียว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0835023246


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวณัฐณิชา ศิลเขียว

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............