ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 336        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2438500010340

รหัสนักเรียน

12073

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงณกัญญา ศรีเชียงหวาง

Name Lastname

Miss Nakanya Shichiangwang

วัน เดือน ปีเกิด

19/03/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

manid2006plai@gmail.com

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

53  กก.

ส่วนสูง

167  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0969607257


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100167023

ที่อยู่

107 หมู่4 บ้านโนนชัยศรี  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100167023

ที่อยู่

107 หมู่4 บ้านโนนชัยศรี  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0820340508


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000068430

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

มะนิชย์ ศรีเชียงหวาง

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0820340508


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5438500010476

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ปารณีย์ บุญคำนึง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0820340508


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5438500010476

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ปารณีย์ บุญคำนึง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0820340508


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงณกัญญา ศรีเชียงหวาง

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............