ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 332        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301393545

รหัสนักเรียน

12069

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นายอภิญญา นิยะนุช

Name Lastname

Mr APINYA Niyanuch

วัน เดือน ปีเกิด

24/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

bookkapom@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ลาว อังกฤษ

น้ำหนัก

57  กก.

ส่วนสูง

170  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0973061038


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

27

ที่อยู่

27 หมู่5 ห้วยคาด ซอยเทศบาล16  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

27

ที่อยู่

27 หมู่5 ห้วยคาด ซอยเทศบาล16  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0817024933


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000071961

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ณรงค์ศักดิ์ นิยะนุช

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

210000

เบอร์โทรศัพท์

0897109221


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3650800671359

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นฤมล นิยะนุช

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

210000

เบอร์โทรศัพท์

0817024933


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3650800671359

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นฤมล นิยะนุช

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

210000

เบอร์โทรศัพท์

0817024933


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายอภิญญา นิยะนุช

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............