ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 33        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000164611

รหัสนักเรียน

12662

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นายนพรัตน์ โสดา

Name Lastname

Mr Nopparat Soda

วัน เดือน ปีเกิด

24/07/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

51  กก.

ส่วนสูง

170  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0963379950


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060218196

ที่อยู่

299/15  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060218196

ที่อยู่

299/15  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา/มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0972789470


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 13 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600462570

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วิรัตน์ โสดา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ทำจ้างทั่วไป

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0972789470


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600006051

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บัวพันธ์ โสดา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600462570

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วิรัตน์ โสดา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0972789470


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายนพรัตน์ โสดา

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............