ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 327        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168276

รหัสนักเรียน

12064

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

นายพาณาสน์ อุ่นจิต

Name Lastname

Mr Panas Unjit

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

tonnamphans@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

72  กก.

ส่วนสูง

176  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0611304660


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100017943

ที่อยู่

127/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100017943

ที่อยู่

14 หมู่ที่ 6 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0935740961


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  7 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000166695

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

โต้ง อุ่นจิต

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

รายได้

30000

เบอร์โทรศัพท์

0813645593


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3350800976233

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เบญจมาศ แสงชาติ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0935740961


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000166687

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

โต้ง อุ่นจิต

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

รายได้

30000

เบอร์โทรศัพท์

0813645593


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายพาณาสน์ อุ่นจิต

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............