ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 292        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1100401298491

รหัสนักเรียน

12028

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/9

ชื่อ สกุล

นายณัฏฐชา ทันฑะ

Name Lastname

Mr Nathcha TanTa

วัน เดือน ปีเกิด

31/10/2548

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

n096639887@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ​

น้ำหนัก

48  กก.

ส่วนสูง

170  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0980767107


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060254656

ที่อยู่

87 11  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ​  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060254656

ที่อยู่

87 11  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ​  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตา​ กับ​ ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0980525784


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  45 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 19 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3401500919242

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บุญศรี ทันฑะ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป​

รายได้

12,000

เบอร์โทรศัพท์

0933320464


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3101203159360

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สาวิตรี​ ทันฑะ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง​ทั่วไป​

รายได้

12,000

เบอร์โทรศัพท์

0980525784


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3101203159360

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สาวิตรี ทันฑะ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง​ทั่วไป​

รายได้

12,000

เบอร์โทรศัพท์

0980525784


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายณัฏฐชา ทันฑะ

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............