ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 29        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1368400073741

รหัสนักเรียน

11764

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงหงษ์หยก ประวิเศษ

Name Lastname

Miss Hongyok Prawiset

วัน เดือน ปีเกิด

20/11/2549

จังหวัดที่เกิด

ชัยภูมิ

อีเมล

hongyok.pr2549@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

163  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0910424403


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030112667

ที่อยู่

8หมู่3 บ้านหนองเข็ง  หอคำ  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030112667

ที่อยู่

8หมู่3 บ้านหนองเข็ง  หอคำ  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0934169119


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง 5 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  2 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300181281

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

คำพุฒ ประวิเศษ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0934169119


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3361000372229

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

โสรยา ประวิเศษ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0631590265


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300181281

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

คำพุฒ ประวิเศษ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0934169119


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงหงษ์หยก ประวิเศษ

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............