ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 249        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301395530

รหัสนักเรียน

12652

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

เด็กชายภานุพงษ์ เผ่าพันธุ์

Name Lastname

Master Panupong Phaophan

วัน เดือน ปีเกิด

04/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

65  กก.

ส่วนสูง

170  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0973059509


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030082692

ที่อยู่

21หมู่6บ้านคลองเค็ม  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030082692

ที่อยู่

21/7/บ้านคลองเค็ม  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0838961648


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 17 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300243228

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บุญธรรม เผ่าพันธุ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0838961648


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300180790

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นงนุช เผ่าพันธุ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0838961648


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300243228

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บุญธรรม เผ่าพันธุ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0838961648


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายภานุพงษ์ เผ่าพันธุ์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............