ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 243        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000167229

รหัสนักเรียน

11983

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงสุนันธา ก้อนจันทร์

Name Lastname

Miss Sunantha Konchan

วัน เดือน ปีเกิด

24/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

46  กก.

ส่วนสูง

156  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0839403543


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100134885

ที่อยู่

บ้านโสกบง 186 หมู่ 5  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100134885

ที่อยู่

บ้านโสกบง 186 หมู่ 5  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  พ่อ แม่

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0971363938


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  45 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 8 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000230245

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สถิตย์ ก้อนจัทร์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0980681600


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000009828

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วิลัยวรรณ เคณาภูมิ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0971363938


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000009828

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วิลัยวรรณ เคณาภูมิ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0971363938


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงสุนันธา ก้อนจันทร์

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............