ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 236        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301394878

รหัสนักเรียน

11975

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงนภรัตน์ นามวงษา

Name Lastname

Miss Naparat Namwongsa

วัน เดือน ปีเกิด

25/07/2564

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live711375@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0934273568


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

191

ที่อยู่

1  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

191

ที่อยู่

28/7  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตายาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0636526103


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  35 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 16 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600013945

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ไพฑูรย์ นามวงษา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0879837247


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300241403

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เขมฤทัย พังทุย

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0929054047


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000001897

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สวาท พังทุย

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ขับรถรับส่ง

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0636526103


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงนภรัตน์ นามวงษา

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............