ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 230        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทย์-เตรียมวิศวะ        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000167164

รหัสนักเรียน

11967

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

เด็กชายศรยุทธ ยอดคีรี

Name Lastname

Master Soray Yodkeeree

วัน เดือน ปีเกิด

20/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

sryuththyxdkhiri@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาอิสาน

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

40  กก.

ส่วนสูง

161  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0646453470


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060238090

ที่อยู่

225 หมู่7 บ้านแสงอรุณ  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060238090

ที่อยู่

225 หมู่7 บ้านแสงอรุณ  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0953593214


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  50 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 20 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600461689

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นายไพรบุญยอดคีรี ยอดคีรี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกรรม

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0953593214


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2430500031676

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นางวิไลพร เมืองโคตร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกรรม

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0970904979


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600461689

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นายไพรบุญ ยอดคีรี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0953593214


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายศรยุทธ ยอดคีรี

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............