ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 219        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1129901932120

รหัสนักเรียน

11955

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นายติณณภพ หงษ์ทอง

Name Lastname

Mr Tinnapop Hongthong

วัน เดือน ปีเกิด

20/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

axbb1719@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

60  กก.

ส่วนสูง

176  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0981745410


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100125746

ที่อยู่

เลขที่ 46 หมู่ 8 บ้านเวินโดน  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100125746

ที่อยู่

เลขที่ 46 หมู่ 8 บ้านเวินโดน  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตา ยาย น้า

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0983099530


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  8 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 5 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5660800027260

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เฉลิมพงษ์ หงษ์ทอง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0983099530


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000088431

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จริยา ชัยคำ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

15,000

เบอร์โทรศัพท์

0983099530


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000019486

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จำเนียร ชัยคำ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0983099530


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายติณณภพ หงษ์ทอง

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............