ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 214        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000163118

รหัสนักเรียน

11950

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นายคณิศร มั่งคั่ง

Name Lastname

Mr Kanisorn Mangkang

วัน เดือน ปีเกิด

21/04/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

49  กก.

ส่วนสูง

173  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0653280383


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100021266

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 4 หมู่ 6 บ้านท่านาคูณ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100021266

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 4 หมู่ 6 บ้านท่านาคูณ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0904562825


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431090002626

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จันทร์ทา มั่งคั่ง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตร

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0904562825


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000249744

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นรากร มั่งคั่ง

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตร

รายได้

6,000

เบอร์โทรศัพท์

0883138202


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000249744

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นรากร มั่งคั่ง

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตร

รายได้

6,000

เบอร์โทรศัพท์

0883138202


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายคณิศร มั่งคั่ง

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............