ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 206        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301396692

รหัสนักเรียน

11945

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นางสาวอารยา กุญชรคีรี

Name Lastname

Miss Araya Kunchonkeeree

วัน เดือน ปีเกิด

30/08/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

arayakunchonkeeree@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

ภาษาอีสาน

น้ำหนัก

52  กก.

ส่วนสูง

157  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0650878133


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

13

ที่อยู่

หมู่ 10  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

13

ที่อยู่

หมู่ 10  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0645132319


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 13 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3900900587489

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นราศักดิ์ กุญชรคีรี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ไม่ทราบ

รายได้

ไม่ทราบ

เบอร์โทรศัพท์

ไม่ทราบ


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430300126217

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุภาวดี ศิริวัฒน์โสภน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยางพารา

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0645132319


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430300126217

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุภาวดี ศิริวัฒน์โสภน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยางพารา

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0645132319


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอารยา กุญชรคีรี

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............