ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 20        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1103400094207

รหัสนักเรียน

11753

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาวธัญญสิริ พินทา

Name Lastname

Miss Thanyasiri Pinta

วัน เดือน ปีเกิด

23/11/2548

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

thanyasiri.cher@gmail.com

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

75  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0803283263


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

431000029895

ที่อยู่

บ้านเลขที่95 หมู่2 บ้านหนองบัว  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

431000029895

ที่อยู่

บ้านเลขที่95 หมู่2 บ้านหนองบัว  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ปู่ย่า

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0982025004


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  อาศัยอยู่กับญาติ
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 20 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000037992

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายธะนินทร์ พินทา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

06-4943-7833


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2410100019768

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวสิริวรรณ พ่อปากดี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0842567551


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000037984

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสมหมาย พินทา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0982025004


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวธัญญสิริ พินทา

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............