ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 192        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166133

รหัสนักเรียน

11930

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงพัณณิตา ราชวงค์

Name Lastname

Miss Pannita Ratchawong

วัน เดือน ปีเกิด

12/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

49  กก.

ส่วนสูง

156  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0953132856


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060212902

ที่อยู่

164 หมู่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060212902

ที่อยู่

164 หมู่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0935972340


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 17 กม.   ลูกรัง 17 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600452965

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายบุญร่วม ราชวงค์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15,000

เบอร์โทรศัพท์

0935972340


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300245956

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสมบัติ ราชวงค์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15,000

เบอร์โทรศัพท์

0981952869


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600452

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายบุญร่วม ราชวงค์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15,000

เบอร์โทรศัพท์

0935972340


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงพัณณิตา ราชวงค์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............