ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 18        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ภาษาจีน        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301398504

รหัสนักเรียน

11751

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาวฐิติกัลยา เอกตาแสง

Name Lastname

Miss Thitikalya Aektasaeng

วัน เดือน ปีเกิด

09/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

thitikalya1451@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

47  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0986531451


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030468691

ที่อยู่

201 หมู่6 บ้านคลองเค็ม  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030468691

ที่อยู่

201 ม.6 บ.คลองเค็ม  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0833501368


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  45 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2411100026218

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

อุดร เอกตาแสง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0833501368


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5311300054296

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

คำแก้ว พรมศรี

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0621853567


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2411100026218

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

อุดร เอกตาแสง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0833501368


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวฐิติกัลยา เอกตาแสง

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............