ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 179        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166907

รหัสนักเรียน

11915

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นายธันวา ใจยาว

Name Lastname

Mr Tanwa Jaiyao

วัน เดือน ปีเกิด

05/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

49  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0910587327


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100046315

ที่อยู่

40 หมู่ 7 บ้านท่าสวรรค์  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100046315

ที่อยู่

40หมู่7 บ้านท่าสวรรค์  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0801964008


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000010931

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายบุญช่วง ใจยาว

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

0801964008


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

0130280

ชนิดบัตร

Passport

ชื่อ สกุล

นางคำไผ่ วันนะสี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0611563465


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000010931

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายบุญช่วง ใจยาว

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

0801964008


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายธันวา ใจยาว

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............