ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 178        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301398598

รหัสนักเรียน

11913

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นายไตรวิช จันทร์วิจิตร

Name Lastname

Mr taiwit janwijit

วัน เดือน ปีเกิด

11/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

68  กก.

ส่วนสูง

169  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0933820697


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100170962

ที่อยู่

150หมู่7 หมู่บ้านโนนเสถียร  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100170962

ที่อยู่

150หมู่7 หมู่บ้านโนนเสถียร  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0878027638


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ   ทางร่างกาย สุขภาพ
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600300774

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย อำพร จันทร์วิจิตร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขายทั่วไป

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0845907842


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000175848

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาง บัวเเก้ว จันทร์วิจิตร

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขายทั่วไป

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0878027638


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600300774

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย อำพร จันทร์วิจิตร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขายทั่วไป

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0845907842


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายไตรวิช จันทร์วิจิตร

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............