ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 163        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000163851

รหัสนักเรียน

11900

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวภคพร คงเกิด

Name Lastname

Miss Phakkaporn Kongked

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

พุทธ

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

80  กก.

ส่วนสูง

166  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0923371663


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100162552

ที่อยู่

เลขที่61หมู่ที่17 บ้านห้วยก้านเหลือง ถนนสายบึงกาฬหนองคาย  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100162552

ที่อยู่

บ้านเลขที่61หมู่17 บ้านห้วยก้านเหลือง  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0973256408


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 5 กม.   ลูกรัง 5 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440900797674

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุบิน คงเกิด

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างขับรถ

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0934681330


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000084079

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ขวัญจิรา คงเกิด

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0973256408


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000084079

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ขวัญจิรา คงเกิด

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0973257408


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวภคพร คงเกิด

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............