ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 161        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900562288

รหัสนักเรียน

11898

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงปรายฟ้า จีนเมือง

Name Lastname

Miss Prayfa Jeenmeang

วัน เดือน ปีเกิด

01/05/2549

จังหวัดที่เกิด

หนองคาย

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

อีสาน

น้ำหนัก

54  กก.

ส่วนสูง

161  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0616368030


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100035224

ที่อยู่

168 หมู่1 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100035224

ที่อยู่

168 หมู่1 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0809350993


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3610400259922

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วินัย จีนเมือง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0616368030


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000005041

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

สุชาดา ศรีสุข

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0886438928


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000018653

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กองแพง ชัยชนะ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0809350993


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงปรายฟ้า จีนเมือง

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............