ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 16        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301395301

รหัสนักเรียน

11749

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงชมพูนุท อัคสี

Name Lastname

Miss Chomphunut Akkasee

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

ไม่ระบุ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

41  กก.

ส่วนสูง

152  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0933547141


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100123107

ที่อยู่

124 หมู่ 2 บ้านโสกแวง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100123107

ที่อยู่

124 หมู่ 2 บ้านโสกแวง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา น้องชาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0885330599


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  25 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 14 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000157556

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ดรลี้ อัคสี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0933365626


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600182666

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ลาวแพล สีทอง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0885330599


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000157556

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ดรลี้ อัคสี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

0933365626

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0933365626


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงชมพูนุท อัคสี

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............