ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 158        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301395084

รหัสนักเรียน

11895

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวบุญยานุช คำงาม

Name Lastname

Miss Boonyanut Khamngam

วัน เดือน ปีเกิด

26/07/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

167  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0656509883


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

313

ที่อยู่

313/1/บ้านนาขาม  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

313

ที่อยู่

313/1/บ้านนาขาม  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0807653244


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  45 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 14 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000114610

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายประสาต คำงาม

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0610688169


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600464262

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสมปอง คำงาม

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0807653244


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000114610

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายประสาต คำงาม

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0610688169


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวบุญยานุช คำงาม

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............