ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 154        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166753

รหัสนักเรียน

11891

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงณัฏฐากร พะหา

Name Lastname

Miss Natthakorn Paha

วัน เดือน ปีเกิด

20/11/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

45  กก.

ส่วนสูง

162  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0933200468


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43850017117

ที่อยู่

90หมู่7  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43850017117

ที่อยู่

90หมู่7  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตา ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0653167258


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430500131652

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมัค พะหา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5000-7,000

เบอร์โทรศัพท์

0883123286


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000244904

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ศุพัชรีพร จันทะรัง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5,000-7,000

เบอร์โทรศัพท์

0653167258


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430500131652

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมัค พะหา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5,000-7,000

เบอร์โทรศัพท์

0883123286


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงณัฏฐากร พะหา

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............