ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 153        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000163070

รหัสนักเรียน

11890

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวณมาดา สาริสุทธิ์

Name Lastname

Miss Namada Sarisut

วัน เดือน ปีเกิด

18/04/2564

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

53  กก.

ส่วนสูง

159  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0934958026


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100121538

ที่อยู่

บ้านเลขที่75 หมู่6  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100121538

ที่อยู่

บ้านเลขที่75 หมู่6  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา/มารดา/ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0833507973


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000009972

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

รณชัย สาริสุทธิ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0934958026


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000048421

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

อมรรัตน์ สาริสุทธิ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0934958026


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000009972

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

รณชัย สาริสุทธิ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0934958026


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวณมาดา สาริสุทธิ์

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............