ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 15        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ภาษาจีน        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301403389

รหัสนักเรียน

11748

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาวจูเรีย โรสซี่

Name Lastname

Miss Juria Rossi

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

หนองคาย

อีเมล

rossijuria3001@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อิตาลี

น้ำหนัก

63  กก.

ส่วนสูง

164  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0981306454


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

54

ที่อยู่

หมู่4 บ.หนองยอง   หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

54

ที่อยู่

หมู่4 บ.หนองยอง   หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0933954842


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 17 กม.   ลูกรัง 300 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5287157

ชนิดบัตร

Passport

ชื่อ สกุล

แฟร์รุชโชะ โรสซี่

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0828688380


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000094261

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วารุณี คำพิลา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0933954842


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000094261

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วารุณี คำพิลา

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0933954842


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวจูเรีย โรสซี่

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............