ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 133        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301402323

รหัสนักเรียน

11872

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงอภิสรา จงวิจิตร

Name Lastname

Miss Apisara Jongwijit

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

83  กก.

ส่วนสูง

167  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0933974034


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100171292

ที่อยู่

29หมู่2  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100171292

ที่อยู่

29หมู่2  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ปู่ ย่า บิดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0642087130


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 5 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000031505

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายพินิจ จงวิจิตร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตกร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000044224

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวสุภาวรรณ สีกระโดน

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

-

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000056385

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายดาวเรือง จงวิจิตร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตกร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0642087130


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงอภิสรา จงวิจิตร

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............