ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 131        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000164301

รหัสนักเรียน

11870

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

นางสาววันวิสา ศรีทอง

Name Lastname

Miss wanwisa srithong

วัน เดือน ปีเกิด

04/07/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

huonadenqu@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

60  กก.

ส่วนสูง

164  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0630253753


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

49

ที่อยู่

7  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

49

ที่อยู่

7  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0821007124


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  25 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 17 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3342

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3420900204916

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

เวิน ศรีทอง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ทำสวน

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0871122780


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000001226

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ราตรี ศรีทอง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ทำสวน

รายได้

ุ6000

เบอร์โทรศัพท์

0821007124


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000001226

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ราตรี ศรีทอง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ทำสวน

รายได้

ุ6000

เบอร์โทรศัพท์

0821007124


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาววันวิสา ศรีทอง

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............