ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 129        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165846

รหัสนักเรียน

11868

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

นางสาววรรณษา สีพล

Name Lastname

Miss Wannasa Seephon

วัน เดือน ปีเกิด

29/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live011260@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

ไม่มี

น้ำหนัก

52  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0807719399


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100122267

ที่อยู่

1322 บ้านหนองบัว  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100122267

ที่อยู่

1322 บ้านหนองบัว  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0887483114


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 18 กม.   ลูกรัง 18 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000036643

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายวิเชียรชัย สีพล

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

5000-10000

เบอร์โทรศัพท์

0650097591


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300198079

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางจำปา ศรีพลัง

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

5000-10000

เบอร์โทรศัพท์

0887483114


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300198079

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางจำปา ศรีพลัง

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

5000-10000

เบอร์โทรศัพท์

0887483114


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาววรรณษา สีพล

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............