ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 128        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166401

รหัสนักเรียน

11867

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงวชิรญา สิทธิศักดิ์

Name Lastname

Miss wachiraya sitthisak

วัน เดือน ปีเกิด

21/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

thawonsitthisak@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

47  กก.

ส่วนสูง

152  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0933701473


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100002067

ที่อยู่

26/9 บ้านห้วยไม้ซอด  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100002067

ที่อยู่

26/9 บ้านห้วยไม้ซอด  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ปู่

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0800930579


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 4 กม.   ลูกรัง 4 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

143100005105

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ถาวร สิทธิศักดิ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างอิสระ

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

0800930579


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1550700064773

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กานต์พิชชา โนวัง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย

รายได้

40000

เบอร์โทรศัพท์

098-4167434


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000213456

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

สุนทร สิทธิศักดิ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างอิสระ

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0800930579


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงวชิรญา สิทธิศักดิ์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............