ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 127        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168349

รหัสนักเรียน

11866

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงเรณุกา อินตาจัด

Name Lastname

Miss renuka intajad

วัน เดือน ปีเกิด

22/03/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

36  กก.

ส่วนสูง

150  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0986303557


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100128818

ที่อยู่

143 หมู่ 5  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100128818

ที่อยู่

143 หมู่ 5  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0833356705


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000226680

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

แสงทอง อินตาจัด

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวสวน

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0927036604


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000229204

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บรรทม อินตาจัด

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวสวน

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0833356705


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000226680

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

แสงทอง อินตาจัด

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวสวน

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0833356705


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงเรณุกา อินตาจัด

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............